office@ubs-bg.com
0700 10 140

Сервиз

Успехите си в сервизната дейност дължим най-вече на своя екип от високо квалифицирани специалисти, чиито експертни познания и уникален опит са гаранция за професионализъм и просперитет. Те помагат на всеки нов клиент да изгради цялостна концепция, визия и организация за работната среда.

Екипът от наши специалисти съпровожда клиентите както при стартиране и откриване на нови клонове и обекти, така и при всеки въпрос, проблем или необходимост от съдействие при ежедневна експлоатация на техниката.

Обхватът на услугите включва:

  • Превантивен сервиз и периодична поддръжка на банкното и монетообработваща техника
  • Сервиз на всички предлагани на Българския пазар модели от горепосочената техника с много бърз срок на реакция и налични резервни части
  • Обучение, необходимо за правилното и пълноценно функциониране на системите за обработка на банкноти и монети
  • Предоставяне на оборотна техника от всеки тип машина при необходимост.
  • Абонаментно обслужване, настройки и почистване на банкнотообработваща и монетообработваща техника