office@ubs-bg.com
0700 10 140

Банкнотоброячна машина Laurel J-790

За продукта

Банкнотоброячна машина машина модел: Laurel J 790 – Япония
Преминат тест в ЕЦБ

Основни характеристики:

Скорост на броене- 800/1250/1500 бр/min., автостарт / ръчен старт
Детекции по размер: половин банкнота,сдвоени банкноти, ширина на
банкнотата, дължина на банкнотата (3D).
Детекции за откриване на фалшифи банкноти: UV – IR – АMG(ултравиолетова,
инфрачервена и магнитна детекция за BGN,EURO,USD и други валути)
Размери: 282mm(W) X233mm(D)X190mm(H), тегло-6,5кг.