office@ubs-bg.com
0700 10 140

Банкнотосортираща машина с висока резолюция MIB SB-9

За продукта

  • Най-малкият размер в света
  • Двуджобова машина с броене с остойностяване на достъпна цена
  • Лесна поддръжка
  • Много по-малко задръствания, поради по-късия път на банкнотата
  • 4 функции за детекция за фалшиви (CIS, IR, MR, UV)
  • Дистанционна актуализация (LAN)**
  • Разчитане на баркод *
  • OCR *

Валута/Деноминация време за сортиране        90 %
Време за броене             50 %