office@ubs-bg.com
0700 10 140

Външен терминал за плащане Zarph Решение за платежни системи

За продукта

Външният терминал за плащане (ВТП) осигурява автоматични разплащателни транзакции за среда без надзор (бензиностанции). За да се максимизира доходността на оборудването е разработена опция наречена „ВТП ранг“, при която едно оборудване управлява всички доставчици независимо от броя на съществуващите маркучи.

Основни характеристики:

  • Оборудване, което може да работи самостоятелно или интегрирано в мрежов мениджмънт.
  • Работейки самостоятелно, външният терминал за плащане отчита цялата дейност чрез наличната комуникационна инфраструктура и може да се интегрира цялата дейност на уебсайт, създаден за тази цел.
  • Работейки, вградено в структурата на бензиностанцията, това оборудване работи като “подчинено” на конзола, от която получава оторизация да предоставя услуги и на която се съобщава информацията.
  • Оборудването може да автоматизира обработката на електромеханичните помпи, като осигурява улавянето на сигнали за дюзи, импулсен генератор и управление на двигателя чрез електроника разработена за целта.