office@ubs-bg.com
0700 10 140

Машини за разваляне на пари MaggiControls

За продукта

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

– Диспенсер за банкноти със стакер, електронен валидатор за монети.
– От 1 до 4 хопера (жетони и/или монети).
– Капацитет на хопера за бр. от € 1,00: от 1.200 до 5.000 бр.

ОПЦИИ
– Дистрибутор ISO карти.
– Защитни метални решетки 10 мм дебелина, Комплект за на открито.
– Принтер за отчетност и разписки.