office@ubs-bg.com
0700 10 140

Laurel X7 банкнотосортираща машина

За продукта

Серията Х7 е с 1+1 джоб валутно сортировъчна машина.
Освен компактният си размер, тя е оборудвана с усилена и надеждна детекция за фалшиви банкноти. Многобройни сортиращи режими :Сортиращите режими на Х7 серията включват Деноминация, Лице, Ориентация, Емисия и Броене. Широкият обхват от функции ще задоволи нуждите на клиента.
CIS Образ сетивна технология: Най-новите сензорни технологии на Х7 серията включващи CIS сензора разпознават банкнотите веднага и дават минимално отхвърляне, за да улеснят работата.
Надеждна детекция за автентичност: Серията Х7 е оборудвана с новоразработени IR/MG/UV сензори, усилващи детекцията за автентичност.
Лесно опериране с машината: Серията Х7 е проектирана за лесна и лека работа и потребителят може да се обучи за кратко време.
Лесно достъпен дизайн: Шумът е минимизиран, за да осигури приятна работна среда. Големият графичен дисплей LCD дисплей на серията Х7 спомага за улесняването на различните функции.
Индикатор за статус:Х7 серията е оборудвана със Статус индикатор. LED дисплеят светва и мига в различни светлини в зависимост дали магазинът е пълен, остават банкноти или се е появила грешка и операторът е запознат със статуса без да е нужно да поглежда екрана на дисплея. Транспортният път може да бъде отворен широко за лесен достъп до пътя на банкнотата, което спомага да се улесни поддръжката и манипулацията на задръстени банкноти.Серията Х7 е оборудвана с функцията за сензорно самопочистване и изисква минимална поддръжка, за да се осигури отлична работа за дълъг период от време.
Отлично подбрани компоненти за висока издръжливост: Серията Х7 е съставена от стабилни части и може да издържи на високи натоварвания.
MCS функция (Избор на многобройни валути): Максимално 5 валути могат да бъдат програмирани, според желанието на клиента. Нови деноминации (ако имо нови емитирани) могат да се допълнят лесно.
Хармония с природната среда: Освен отличната си работа, серията Х7 успешно е намалила консумацията на енергия до приблизително 14% в сравнение с предишни модели.Ние в LAUREL работим за развитието на продукти, които са благоприятни за околната среда.
Лесно обновяване на софтуеъра: Обновяването на софтуеъра на серията Х7 е лесно и осигурава дългосрочна работа на машината.
Сервизна поддръжка: Световната мрежа на оторизираните дистрибутори на „LAUREL” ви осигурява професионална подкрепа и сервиз.
Опции: RS232C интерфейс, Клиентски дисплей, Принтер