office@ubs-bg.com
0700 10 140

CashProtector CP 7180

За продукта

Основни характеристики

  • Монето броячна и монето сортираща машина за всички Евро монети
  • Предназначена за голямо количество монети
  • Скорост прибл.600 монети/минута
  • С базова детекция за фалшификати*

8 типа монети могат да бъдат сортирани и броени с базова детекция за фалшификати*. Модерно техническо оборудване включващо разширени отчети. Опция: броене във фунии и торби, вграден принтер.