office@ubs-bg.com
0700 10 140

DoCash BIG валутен детектор

За продукта

Леснота и удобство при проверката на документи и банкноти.
Модерен универсален детектор за фалшификати, който комбинира  предимствата  на UV и IR детектори.

Цел

  • IR – детекция (визуализация на образни елементи, поставени с IR-метамерни мастила)
  • Специален елемент „М“ контрол (визуализация когато е в режим двоен – обхват IR – светлина)
  • UV детекция (визуализация на общия фон луминесценция и определени образни елементи)
  • Детекция под бяла задна светлина
  • Детекция под бяла отразена светлина
  • Проверка на геометрични параметри на банкнотите
  • 20х увеличение микро точков контрол (при свързване на DoCash VL)