office@ubs-bg.com
0700 10 140

SB-2000 2 джобова фитнес сортираща машина

За продукта

  • 2 джобова фитнес сортираща машина на достъпна цена
  • Лесна поддръжка
  • Пълни фитнес сортиращи функции
  • 5 функции за детекция (CIS, IR, MR, UV, TAPE сензор за детекция)
  • Подобрена OCR работа & фитнес сортиращи характеристики
  • Отлична механична детекция на лепенка/тиксо.