office@ubs-bg.com
0700 10 140

TD 404 Депозитно решение Банкноти и монети

За продукта

УЕБ ПЛАТФОРМА

Нашето депозитно решение предлага мениджмънт информация в реално време на всички заинтересовани страни, като гарантира ефективност на процеса и максимизиране на доходността от оборудването.От касиера до мениджмънта на компанията, информацията може да бъде управлявана в реално време в съответвствие с вътрешния процес. Решения се базират на информация за управление

ГРУПОВА КОНЦЕПЦИЯ

Решението позволява контрол на информация и управление по централизиран и йерархически начин.Ако компанията иска да има множество точки на събиране, това решение позволява не само мобилност на служителите, но също така осигурява контрол на информацията и централизация.От друга страна, ако различни компании искат да поделят точка на събиране, те могат да го направят по сигурен начин, тъй като решението има възможността да класифицира и приоритизира информация за всяка една от компаниите.

АДАПТИВНОСТ

Адаптирано към ситуации, където има няколко точки на продажба, с голяма мобилност на човешки ресурси и няколко работни смени, позволяващо централна консолидация на информация с интеграция в мениджмънт ERP.

* Приемани размери:

Минимален диаметър:  0,76 in/19,5 mm
Максимален диаметър: 1,04 in/26,5 mm