office@ubs-bg.com
0700 10 140

Вакуум банкнотоброячна машина CashProtector CP 5000

Caption placed here

За продукта

Основни характеристики

  • Банкното броячна машина за пачкувани банкноти
  • За почти всички валути
  • Броячна скорост 100 банкноти за 4 секунди

( 1 500 банкноти/минута)

Специално устройство от категорията „Шпиндел банкното броячна машина/Вакуум броячна“ за проверка на завършени пачки банкноти.