office@ubs-bg.com
0700 10 140

CashProtector CP 4200

За продукта

Основни характеристики

  • Банкното броячна машина с PSVC – Технология
  • Преминат тест с ЕЦБ за фалшификати
  • PSVC – Технология (Предварително избрано броене по стойност)
  • Методи за детекция UV + MG + MT + IR + SD
  • Броячна скорост до 1500 банкноти/минута

Това устройство брои банкноти със скорост до 1 500 банкноти/мин. Като използва обширна детекция за фалшификати (ЕЦБ).Броенето се извършва в сортиран режим.