office@ubs-bg.com
0700 10 140

TP 604 Решение за автоматични плащания

За продукта

Автоматичен касиер за компании, които ценят сигурността и ефективността на плащанията

РЕШЕНИЕ

TP 604 е решение за плащане, което може да приема всеки начин на плащане (в брой, с карти и мобилно) и може да оперира със служител или директно с клиента.

В среда със служител, касиерът получава парите в брой от клиента и прави плащането в машината. TP 604 получава парите в брой и оптимизира рестото, според наличностите, по безопасен и бърз начин. След депозита, служителят няма достъп до паричните средства в брой, елиминирайки всякакви човешки грешки.

В среда без служител, клиентът е автономен. Оборудването информира сумата, която трябва да бъде платена и клиентът извършва платежната операция. В тази среда служителят няма контакт с пари в брой в нито един момент.

Zarph осигурява интеграционен API, който може да бъде използван от разработчиците на POS софтуер или в случай, че клиентът предостави POS протокол, Zarph може да интегрира машината към инфраструктурата на клиента.