Допълнителна информация

Детектори

CIS, IR, MR, UV

Брой валути

40

Скорост на броене

1000, 1200, 1500

Дисплей

Цветен LCD

Брой джобове

2

Капацитет hopper

500

Капацитет stacker

200

Размери

280 x 269 x 261

Тегло

11.4 kg

Банкнотосортираща машина Hyundai MIB 9

Двуджобова сортираща машина за броене и остойностяване на различни валути. Спестява до 50% време за преброяване поради наличие на отделен джоб за преброени и отхвърлени банкноти.

Налични режими: броене на миксирани банкноти, броене на сортирани банкноти, сортиране по лице и ориентация.

Възможност за работа с до 40 валути, включително полимерни банкноти. Изключително високо ниво на откриване на фалшиви банкноти. Сертифицирана по ECB.  Достъпна цена. Лесна поддръжка.

Много по-малко задръствания, поради по-късия път на банкнотата. 4 функции за детекция за фалшиви (CIS, IR, MR, UV) .  Надежден и утвърден модел. Разчитане на баркод * OCR *.