Допълнителна информация

Детектори

MG, MR, UV, 2D размер

Брой валути

4

Скорост на броене

800, 1200, 1500

Дисплей

Сегментен

Капацитет hopper

300

Капацитет stacker

250

Размери

243х287х248 мм

Тегло

6 kg

Банкнотоброячна машина Double Power 7011S

Банкнотоброячна машина с проверка по размер по къса страна на банкнотата.
(1) Проверява магнитното мастило на бакнотата, магнитна нишка, UV, IR мастило, прозрачност на хартията и размерът по късата страна на банкнотата
(2) Брои EURO/USD, местна валута, полимерни банкноти.
(3) Открива двойна банкнота, верижна банкнота и половин банкнота.
(4) Автоматично броене, предварително задаване на пачка, функция добавяне.
(5) Три скорости: 1500 банкноти/мин., 1200 банкноти/мин., 800 банкноти/мин.
(6) Поддържа RS-232 или USB интерфейс за сваляне на софтуер.
(7) С опция външен дисплей